...just for them to be happy..?


fan, fan, fan är det enda jag kan säga, fuck det hära..